ARCHÍV

3. évfolyam 1. szám

Tartalom

Homloktér

„Hűség a szabadsághoz és az igazságossághoz” - az átalakuló amerikai társadalom

Az iparpolitika reneszánsza Amerikában: nemzetközi következmények

Példátlan helyzet

Unprecedented Territory

Henry Kissinger (1923-2023)

Amerika iparának rugalmas céghatárai és a globális értékláncok változó világpiaci környezetben

Tanulmányok 

Balogh Attila: A hadiipar illeszkedése a gazdaság egészébe – egy régi elemzés újragondolva

李白兰: Irányítás mint hajózás – a „governance” értelméről

Gervai Pál – Trautmann László – Vida Cecília: Budapest - versenyképesség és oktatás

Interjúk

Dr. Kovács Zoltán – Dr. Kenedli Tamás: Összegző gondolatok „A mesterséges intelligencia elterjedése hatásainak átfogó vizsgálata” kutatás lezárását követően

A mérnöki szemlélet legfőbb jellegzetessége, hogy megoldásokat keres

„Elköteleződés a kiválóság iránt”

Előtérben a compliance

Konferenciát rendezett az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület a BKIK (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara) és a CIPE (Center for International Private Enterprises) támogatásával „Opportunities to Raise Compliance Awareness in the V4 Countries” címmel

Pesuth Tamás – Grébel Szabolcs: Növekedés és üzleti stratégiák újragondolása Közép- és Kelet-Európában

Tallózó

Az európai védelmi rendszer jelene és jövője – dilemmák, kritikák, lehetőségek (Józsa Tamás)

Az érték helye a menedzsment-tudományokban és a közgazdaságtanban (Szabó Dorottya)

Politikai szempontból költségesek-e az éghajlatváltozási politikák? (Valasek Vivien)

Az Egyesült Államok nemzetközi szerepvállalása (Füredi Anita)

Európa geoökonómiai forradalma (Finta Bence)

Recenzió 

Trautmann László: A mesterséges intelligencia hatása

PDF formátum:

2. évfolyam 4. szám

Tartalom

Az indo-csendes-óceáni térség világpolitikai jelentősége - Interjú Goreczky Péterrel

Balogh Attila: Az AUKUS: megállapodás a Csendes óceáni térség átalakítására

Balogh Attila: Összefogás Kína ellen?

Józsa Tamás: Fiskális vs. monetáris politika – ki is ül a kormánynál?

„Az erőforrások kiaknázásának fontos és megkerülhetetlen feltétele a compliance tudatosság, ahogy például az idegen nyelvek ismerete is” - Interjú dr. Sztranyák Józseffel

„Az állami beavatkozás a szabályalkotáson keresztül utat mutathat a kkv szektornak a compliant működés irányába.” - Interjú Bácsfalvi Andrással

„az a vállalat lesz sikeresebb, aki üzleti stratégiai kérdésként tekint a fenntarthatósági kihívásokra” - Interjú Veisz Ákossal

Kenéz Dávid: A blokklánc technológia a pénzmosással szemben

Kenéz Dávid: A blockchain szerepe az üzleti bizalom megteremtésében

Wieszt Attila: Tradícióból megújulás (?) - A professzionalizálódás hatása az innovációra családi vállalatoknál 

Szabó Dorottya: Iparpolitikai stratégiák Európában - Szlovákia 

Szabó Dorottya: Iparpolitikai stratégiák Európában - Ausztria

Nagy Konrád Ákos: „A legjobb a globális szabályozás lenne”

Szegedi Zsófia Franciska: A Donald Trump rejtvény történelmi megvilágítása

Füredi Anita: Az Új Ipari Korszak – Amerikának ismét gyártási szuperhatalommá kellene válnia

Kovács Marianna: Pénzügyi ösztönzők a felnőttképzésben – a német példa

Knáb József - Tóth Zsuzsanna - Vécsey Réka - Urbancsek János: Fapados repülőjáratok és vállalati fenntarthatóság

Nagy Konrád Ákos: A technológia-oktatás fontossága közgazdászoknak

PDF formátum:

2. évfolyam, 3. szám

Tartalom

Homloktér 

„A gazdasági teljesítőképesség a háború kimenetele szempontjából is döntő.” – Interjú Kis-Benedek József egyetemi tanárral 

„Részvétel a biztonság megteremtésében” – Beszélgetés Porkoláb Imre tábornokkal, védelmi innovációért felelős miniszteri biztossal

Szabó Dorottya: Iparpolitikai stratégiák Európában - Csehország

Szabó Dorottya: Iparpolitikai stratégiák Európában - Lengyelország

Fókuszban a vállalati szabálykövetés és szabályalkotás

„Ethical business practices and a fair level playing field is an universal value” – Interview with Jeffrey Lightfoot

„Az etikus üzleti gyakorlat és a tisztességes, egyenlő versenyfeltételek egyetemes értékek” – Interjú Jeffrey Lightfoottal, a CIPE programigazgatójával 

„We need guidance independent rule-making thinking” – Interview with dr. Ádám Balog, Vice President of BKIK 

„Iránymutatás kell az önálló szabályalkotó gondolkodáshoz” – Interjú dr. Balog Ádámmal, a BKIK alelnökével 

„törekedni kell az írott szabályok meglétére, hiszen azok teszik átláthatóbbá a cégkultúrát” – Interjú Bodonyi Andreával, FCCA, ellenőrzési vezetővel és ESG tanácsadóval

Lits Benedek - Lits Levente: Kreatívipar és a szervezeti etika társadalmasítása

Kenéz Dávid: Az európai etikai és megfelelőségi programok megerősödve kerülnek ki a világjárványból

Tanulmányok

Trautmann László - Vida Cecília: Iparpolitika és felnőttképzés

Botos József - Botos Katalin: Politikai ciklusok- statisztikai adatok

Auditórium 

Pesuth Tamás: Igazság és szabadság – Hozzászólás Ferenc pápa magyarországi egyetemi és a kulturális élet képviselőihez szóló beszédéhez

Huszák Loretta: Magyarország lemaradása vállalkozásoktatásban, vállalkozásindítási hajlandóságban Corvinus Kutatási Hét

Dr. Aranyossy Márta: Szakmai nap a Vállalkozásfejlesztés mesterszakon

Piricz Mihály: Együttműködés a BKIK, a BME és a Corvinus között kompetensebb startup csapatokért

Recenzió 

Csontos Tamás: Információ és kapitalizmus – Recenzió az “Az információs nexus” című könyvről

Tallózó 

A munkaerőpiac szükségszerűen partikuláris az élettel szemben (Lits Levente)

Partnerség az iparpolitikai tervezésben – a finn modell – Interjú dr. Urkuti Györggyel, a Magyar-Finn Társaság alelnökével

Getting into business: Start-up capital in Africa (Ressey Kinga)

Kimozdulni a céltalanságból (Szabó Dorottya)

Jelen és jövő – szállítmányozási feladatok földön, vízen, levegőben (Seres Marcell)

PDF formátum:

2. évfolyam, 2. szám

Tartalom

Homloktér 

2023: a háború a fő kérdés – Interjú dr. Jeszenszky Gézával, korábbi külügyminiszterrel

Ferenc pápa beszéde – Találkozás az állami hatóságok, a társadalmi élet és a diplomáciai testület képviselőivel

„Az embernek megvan a lehetősége arra, hogy lépésről lépésre haladjon előre ezen az úton, gondozza a kertet, értéket teremtsen.” – Interjú dr. Birher Nándorral, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékánjával 

Zsinka László: A katolikus egyház társadalmi tanításának üzenete

Interjúk 

„Nem lehet kiváltani vagy helyettesíteni a saját tudásra épülő, önszerveződő vállalkozói közösségeket” – Interjú Horváth Klaudiával, az NKE doktoranduszával

Tanulmányok

Szabó Bálint: A magyar mezőgazdaságban rejlő lehetőségek

Szabó Bálint: Szerkezeti változások a gyümölcs és zöldségfogyasztásban

Szabó Bálint: Mezőgazdasági átalakulás a 21. században – Mi jön a traktor után?

Szabó Bálint: A falugazdászok szerepe és története

Szabó Dorottya: Iparpolitikai stratégiák Európában - Németország

Szabó Dorottya: Iparpolitikai stratégiák Európában - Olaszország

Lits Benedek - Lits Levente: Az élelmiszer-önrendelkezés kritikája és az élelmiszeripar-művészet jelentősége a mindennapokban az ukrán gabona helyzetének elemzésével

Auditórium

Tanyi Gábor Bálint: Beszámoló a „Foglalkoztatáspolitika és vállalkozásélénkítés” konferenciáról 

Kovács Marianna - Trautmann László: A felnőttképzés stratégiai megújításáról

Tallózó 

„Miért csináljam?” (Szabó Dorottya)

Miként ébredjek? Miért virrasszak? (Lits Levente)

Hozzájárulás a miért kérdéséhez (Csontos Tamás)

Érvek a technológiai versenyképességi tanács mellett (Balogh Attila)

A kínai vezetés kihívásai napjainkban (Kürthy Dóra) 

Getting into business: Founding a billion dollar firm – Találni egy milliárd dollárt érő céget (Ressely Kinga)

A globalizáció új formája (Sebrek Dániel)

PDF formátum:

2. évfolyam, 1. szám

Tartalom

A globalizációs folyamat jövője szorosan kapcsolódik a multilaterális rendszer fennmaradásához - Interjú Simai Mihály akadémikussal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzor emeritusával

Homloktér 

Jody Jensen: Divide We Fall

Jody Jensen: A megosztottság csapdájában

Lits Benedek - Lits Levente: A gazdaság megváltozott, a gazdaság megváltoztatott

Tarrósy István: „A szereplők nem gondolkodhatnak úgy, mint a volt gyarmatosítók.” – beszélgetés

Afrika gazdasági fejlődéséről

Interjúk 

Az iparstratégia megalkotása szakmai, értékrendbeli és intellektuális feladat – Interjú Csath Magdolna, egyetemi tanárral 

„Kapcsoljuk össze a tudományos kutatásokat és az azokat hasznosító cégeket” – Interjú Balog Ádámmal, a BKIK általános alelnökével

Reziliencia, klímakockázat üzleti vonatkozásai – Interjú Cserényi Dórával, , Czakó Karolinával, Reizinger Zsófiával és Veisz Ákossal, a BDO Magyarország szakértőivel

Tanulmányok

Polónyi István: A humán erőforrások és a vezető hatalmak a 21. század közepén

Szabó Bálint - Trautmann László - Vida Cecília: Az innováció területi egyenlőtlenségének okai

Urbányi Dávid: A pályakezdők helyzete és lehetőségei a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar területén 

Auditorium 

Kenéz Dávid: A műszaki és az üzleti tudás összekapcsolása

Recenzió 

The Age of AI: And Our Human Future (Balogh Attila)

Tallózó 

Az online platform gazdaság kudarca (Balogh Attila)

A jövő körforgásos és platform gazdasága (Tóth Tibor Gergely)

Társadalmi szerződés válságidőszakban (Szabó Dorottya)

Quiet quitting (Szabó Dorottya)

Az űrszektor helyzete az Európai Unióban (Pókász Zoltán)

Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök fontosságáról (Szabó Dorottya)

A „Global Gateway” kezdeményezés és az Európai Unió digitális ambíciói (Füredi Anita)

PDF formátum:

1. évfolyam, 1. szám

Tartalom

Trautmann László: Beköszöntő

"A közgazdász számára a politika és világpolitikai tudás felértékelődik"

Az állam válasza a gazdaságpolitika mai kihívásaira

Lits Benedek - Lits Levente: OPEC+, avagy a megbékélés artikulációja

Homloktérben az infláció

A körülmények hálójában – Interjú dr. Kovács Árpáddal, a költségvetési Tanács elnökével

Csontos Tamás: Mi a helyzet az inflációval?

Sugár András: Az infláció számírásának történetéről

Raciborski Eszter: Az oldás és a kötés gazdasági formái – föld és pénz

Huszák Lotti: Előre menekülés a válságban – Startup Buda-Pest ötletverseny a Corvinus-on 8 egyetem 44 hallgatójának részvételével

Beszámolók a Magyar Közgazdasági Társaság 2022. évi Vándorgyűléséről

A tudásalapú társadalom közgazdaságtanához Matolcsy György elnök, Magyar Nemzeti Bank előadása a Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyűlésén

Veszélyes vizeken Varga Mihály pénzügyminiszter előadása a Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyűlésén

Balogh Attila: „A legjobb eszköz a befektetés” Laurent Maurin előadása a Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyűlésén

A munkaerőpiac kétarcúsága hazánkban (Pergel Dávid)

Van-e terápia a gazdaság diagnózisára?

Lifelong learning és innováció

Innováció: A kalapácsember és a Spray problémája (Benedek Csilla Ilona)

Interjú

A vállalkozói kultúra szerepéről

Tanulmányok

Lits Levente - Mátyás-Péter Tamás - Tósoki Samu Kaplony: A kreatív ipar Budapesten: egy fejlett gazdaság hangsúlyosnak szánt ágazatának hazai kihívásai és jelenlegi állapota

Tallózó

Lits Levente: Hogyan mentsük meg a demokráciát a technológiától?

Jász Mihály: Hogyan építsünk egy jobb rendet?

Pókász Zoltán: A II. világháború és a női munkaerőpiac – mennyit köszönhetnek a „gazdasági szüfrazsettek” a legnagyobb világégésnek?

Süle Ákos: Mi is az a zöld GHRM?

Pókász Zoltán: Az űrszektor helyzete az Európai Unióban

Szabó Dorottya: A csapat egysége

Recenzió

Szabó Bálint: Az Egyesült Államok világhatalmi szerepének alapjai

PDF formátum: