CIKKEK

3. évfolyam, 3. szám

„Az európai és a nemzeti identitás egymást erősíti”

Interjú Inotai András professzor emeritusszal

PDF formátum:

9. Kohéziós jelentés – Összefoglaló

Huzina Hunor 

egyetemi hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Horváth Anna

PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem

Absztrakt

A kohéziós jelentés alapvetően rávilágít arra, hogy az uniós támogatások tükrében miként változnak az uniós régiók közötti különbségek. A Bizottság háromévente közzéteszi a dokumentumot, amelyben értékeli az EU gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának aktuális helyzetét, ismerteti az elért eredményeket és a levont tanulságokat, valamint bemutatja az EU-nak a regionális fejlődés motorjaként betöltött szerepét. A jelentés számos mutató – jólét, foglalkoztatás, oktatási szintek és a kormányzás – alapján elemzi a kohézió irányát. Jelen összefoglaló a kilencedik kohéziós jelentés eredményeit mutatja be.

PDF formátum:

„Előtérben az élelmezésbiztonság” - A magyar mezőgazdaság és az élelmiszeripar az EU-csatlakozás óta eltelt időszakban

Interjú Dr. Jámbor Attila intézetvezető egyetemi tanárral (Fenntartható Fejlődés Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem) és dr. Potori Norbert igazgatóval (Agrárközgazdasági Intézet)

PDF formátum:

„A szabály célja összhangot teremteni a politikai döntéshozatal szabadsága és a gazdasági felelősségvállalás között”

Interjú Dr. László Csabával, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusával, korábbi pénzügyminiszterrel

PDF formátum:

Varsó2030

Szabó Dorottya

közgazdász

Absztrakt

A #Warszawa2030 Stratégia egy átfogó városfejlesztési program, amelyet egy hároméves stratégia-fejlesztési időszak után 2018-ban fogadott el a Fővárosi Tanács. A program négy alapvető stratégiai célt tűz ki: 1) felelős közösség megteremtése; 2) kényelmes körzeti elrendezés; 3) funkcionális terek kialakítása; valamint 4) egy kreatív környezet létrehozása. Ezen stratégiai célokhoz tartozóan a program megfogalmaz különböző működési célokat is, melyekhez külön kivitelezési programokat készítettek el. Ezek a programok és akciótervek szorosan összefonódnak, együttesen alapozzák meg egy aktív lakosokkal teli, barátságosabb és nyitottabb Varsó kialakításának potenciálját.

PDF formátum:

Az oktatástechnológiai ágazat (EdTech) növekedése és fejlődési trendjei

Tóth Hajnalka

közgazdászAbsztrakt

Az oktatás tartalmi, és egyre inkább megoldásorientált, szintetizáló jellegű megközelítése mellett, a technológiai fejlődés nyújtotta új oktatástechnológiák (education technology, EdTech) szintén komoly hatást gyakorolnak a (felső)oktatás átalakulására. Mindeközben a gazdasági ágazatokon belül is egy feltörekvő piacot képviselnek.

A következő pontok azokat a módszertani és oktatástechnológiai trendeket foglalják össze, melyek kiterjesztik az oktatáshoz való hozzáférést és gyors visszacsatolások által hatékonyabb tanulást és tanítást tesznek lehetővé az oktatási szereplők számára.

PDF formátum:

Mániák, pánikok és összeomlások

Somogyi-Farkas Sára

geográfus, Neumann János Egyetem

Absztrakt

Recenzió Charles P. Kindleberger és Robert Z. Aliber Mániák, pánikok és összeomlások – A pénzügyi válságok története című könyvéről

Osiris Kiadó, 2023

PDF formátum:

Mire tanít a Rubik kocka

Nagy Konrád Ákos

egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Absztrakt

Sovány vagyok, csak kenyeret

eszem néha, e léha, locska

lelkek közt ingyen keresek

bizonyosabbat, mint a kocka.

Nem dörgölődzik sült lapocka

számhoz s szívemhez kisgyerek –

ügyeskedhet, nem fog a macska

egyszerre kint s bent egeret.

József Attila: Eszmélet, részlet


PDF formátum:

A globális kereskedelem dinamikája: Mexikó hatása az USA gazdaságára

Clara Fernandez Saralegui

újságíró, Berlin

Absztrakt

2023-as híradások szerint az USA-ba áramló mexikói export 4,6%-kal növekedett, miközben a kínai export 20%-kal csökkent az előző évhez képest.

Mexikó Kanadával és az Egyesült Államokkal együtt a T-MEC szabadkereskedelmi megállapodás résztvevője, ami nem csak termékeny, hanem biztonságos pálya is, távol Kínától.


PDF formátum:

A menedzsment és a nemzetek gazdagsága

Szabó Dorottya

közgazdász

Absztrakt

A World Management Survey (WMS) egy már több mint 20 éve zajló projekt, melynek célja, hogy lehetővé tegye a széleskörű, standardizált és szisztematikus adatgyűjtést a különböző országokban és szektorokban megfigyelhető menedzsment gyakorlatokról. A módszertanhoz köthető első publikált tanulmány négy ország (Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Németország) 732, feldolgozóiparban működő középvállalatára terjedt ki. Az elmúlt 22 évben a módszertan széles körben elterjedt, aminek eredményeképp mára 35 különböző országban működő, 20215 megkérdezett vállalat adatait regisztrálták különböző kutatócsoportok. A projekt előrehaladtával a feldolgozóiparon túl egészségügyi és oktatási intézményeket is bevontak az elemzésekbe, a felmérés kérdéseit az adott szektorra szabva.

PDF formátum:

Hollandia kihívásai a külföldi diákok integrációjában

Kenéz Dávid

egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Absztrakt

A „nemzetköziesedés” folyamata az egyetemeken hozzájárul az ösztönző tanulmányi légkörhöz, a nemzetközi tudományos fejlődéshez való szoros kapcsolódáshoz és a tehetséges új szakemberek munkaerőpiacra való megfelelő áramlásához. Ugyanakkor Hollandia az utóbbi években kezdett rájönni, hogy a nemzetközivé váláshoz több kell, mint angol nyelvű diplomák kínálása. A holland hallgatók nem mindig olyan magabiztosak az angoltudásukban, mint ahogyan azt az intézmények vezetői gondolták, míg sok külföldi hallgató nem számít arra, hogy a magukat nemzetközinek feltüntető intézményekben hollandul is meg kellene tanulniuk. Az amszterdami tapasztalataim és ismerőseim beszámolói alapján igazolni tudom, hogy bár a hollandok általában nyitottak, kifejezetten kevésbé hajlandóak keveredni a külföldiekkel.

PDF formátum:

IoT jövője a háztartásokban

Falus Áron

egyetemi hallgató, Óbudai Egyetem

Absztrakt

2024 februárjában részt vettem az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Szakkollégiuma által szervezett kerekasztal beszélgetésén a BKIK Akadémia keretében. Témája az IoT eszközök jelene, de főleg jövője volt. Az IoT (angolból „Internet of Things”) eszközök azok az internetre csatlakoztatott eszközök, amelyek alapmodelljét feltalálásukkor még nem arra tervezték, hogy kapcsolatba lépjenek egymással az internet segítségével. Egy funkcióbővítéssel azonban okoseszköznek számítanak már. A szakmai vita során a részt vevő egyetemista hallgatók ezen eszközök elterjedéséről, hulladékká válásáról, újrahasznosításáról értekeztek, valamint kiemelték biztonsági kockázatukat és szervizelési lehetőségeiket. Minden korosztály érintetté vált már a mai korban, hiszen ezek az eszközök otthonunkba új termékek megvásárlásával vagy akár ajándékként is érkezhetnek.

PDF formátum:

Ember, gép, 200 év

Mátyás-Péter Tamás

egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Tósoki Samu

egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Absztrakt

Az első ipari forradalommal a termelési folyamatokban megjelenő gépek térhódítása gyökeresen megváltoztatta a munka társadalmi megítélését, a munkavállalók helyzetét. Egyrészt a gyártás gépesítése elleni lázadások ellenére a termelésbővítés megtörtént. Másrészt a korábban jellemzően vízből származó energiával működő korai gépeket leváltotta a gőzgép, amelyek teljesítménye sokkal kevésbé függött a környezeti tényezőktől. Már nem volt a közeli vízpart telepítési tényező. A korábbi időszakhoz viszonyított extraprofitból a munkavállalóknak is jutott: a szintén környezeti tényezőknek kiszolgáltatott mezőgazdaság felől a foglalkoztatottsági struktúra a városi, ipari munkahelyek arányának növekedését eredményezte. Az ezzel járó relatív autonómia csökkenést az életszínvonal növekedése kompenzálta.

PDF formátum:

Informális foglalkoztatás és rabszolgamunka

Clara Fernandez Saralegui

újságíró, Berlin

Absztrakt

Latin-Amerikában a járvány utáni regionális foglalkoztatottsági ráta a fellendülés jeleit mutatja, azonban a helyzet továbbra is bonyolult, a régióban ez a mutató még most is alacsonyabb, mint 2019-ben volt. A foglalkoztatottság különbsége azonban nem feltétlenül jelenti az informális foglalkoztatás növekedésének hiányát; valójában az informális munka továbbra is elterjedt a régióban, országonként eltérő mértékben.

PDF formátum:

Hova tovább gazdasági növekedés? – A bővülés határán a digitalizáció a kulcs, avagy miért éppen az észtek és Kína termel okosabban?

Mátyás-Péter Tamás

egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Tósoki Samu

egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Absztrakt

A világgazdaság 20. századból ismert extenzív növekedése – ami a népesség, a terület és a nyersanyagok bővüléséből áll – kezdi elérni a csúcspontját. A fenntarthatósággal kapcsolatos politikák jelentősége növekszik, a nyugati társadalmak (és a demográfiai átmenet végbemenésével lassan a fejlődő országok is) egyre nagyobb mértékben elöregednek. Olyan országok számára, ahol a népesség csökken, nyersanyagban szegény a gazdaság és alapját a szolgáltató szektor adja, az extenzív növekedés már nem lehetséges út.

PDF formátum:

Az építőipar küzdelme Chilében

Clara Fernandez Saralegui

újságíró, Berlin

Absztrakt

A chilei ingatlanipart sújtó válság az ország legnagyobb gazdasági visszaesését hozta magával. Azért van Chilében jelenleg 25 ezer újonnan elkészült, 2 és fél éve eladatlan lakás, mert az értékesítés nagyon lassú.

PDF formátum: